Overleg met ouders

Het is mogelijk dat beeldend coach Helene met haar tekenkoffer bij het kind thuis komt. Of het kind komt in het atelier.
De tekensessies worden 6 keer gegeven. Er wordt begonnen met een intake. De ouders vullen een vragenlijst in. Het kind of de tiener ook.

Elke keer wordt na de tekensessie even gepraat of er wordt een email met een verslag gestuurd.

Na 3 sessies is er een tussenevaluatie gesprek. Na 6 sessies is er een eindgesprek. Dan wordt gekeken of het gedrag al veranderd is. Of dat er nog meer sessies nodig zijn.

In het overleg komt van alles naar voren. Ouders worden gehoord en misschien worden er tips gegeven, wat goed is voor het kind of de tiener.

Als er nog andere problemen geconstateerd worden kan het kind worden doorverwezen naar een huisarts of een andere instantie.