Wat is beeldend coachen?

De beeldend coach ‘Helene’ helpt kinderen, jongeren, volwassen door teken- en schilderopdrachten.

Het is een veilige manier om gevoelens te ventileren. In de tekening kan alles. Jij bent de baas over je eigen tekening.

De tekening geeft informatie over je binnenwereld.
Je hebt de buitenwereld waarin je leeft. Je huis met familie, de buurt, de klas, het werk, je hobby’s, sporten enzovoorts. Er gebeurt van alles om jou als persoon heen.
Dit verwerk je in jezelf, in je hoofd, in je hart. Dat is je binnenwereld.

Het bijzondere van tekenen en schilderen is dat ieder dat op zijn eigen manier doet. Als er bijvoorbeeld de opdracht wordt gegeven: Teken een vogel.
Dan doet ieder dat op zijn/haar unieke wijze. De een tekent een vogel in vogelvlucht, de ander een eendje, de ander een arend, of een kip of een fantasievogel enzovoorts.

Geen tekening zal het hetzelfde zijn. Hoe komt dat?
Ieder tekent hoe hij of zij zich op dat moment voelt. Een tekening is ook altijd een momentopname. En bij iedereen is de binnenwereld anders. Dat komt op papier. Heel bijzonder om dat te zien en daar bewust van te worden.